Menu

Samarbejdsaftale mellem TÅIF og TBIF

Samarbejdet omfatter fodboldafdelingerne i TÅIF og TBIF.

Samarbejdets formål er at fremme fodbolden i de to respektive klubber.

Generelt og især ungdomsarbejdet skal styrkes.

Der tilmeldes fælles hold i JBU´s turneringer, samt DGI 7 mands turnering.

Holdene deltager under navnet Østdjurs 91.

Klubfarven er grøn/hvid i tilfælde af farve lighed benyttes hvid/grøn eller grøn/gul.

Der nedsættes en bestyrelse, der sammensættes på følgende måde:

Formand-Kasserer-Ungdomsformand-Sekretær samt 1 repræsentant fra hver af følgende afdelinger.

Herresenior-Damesenior-Oldboys. altså 7 repræsentanter der alle har stemmeret, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Fodboldbestyrelsen konstituerer sig selv.

Fodboldbestyrelsen fastsætter spille- og træningssteder for de enkelte hold.

Efter følgende retningslinier.

Principielt spiller 1 holdet deres hjemmekampe i Trustrup og 2 holdet i Balle.

Dette kan afvige i specielle tilfælde.

For de andre seniorhold laves en ligelig fordeling gående ud på, at et holds kampe i foråret spilles det ene sted og i efteråret det andet.

Seniortræning foregår fortrinsvis en halv sæson hvert sted, men det kan til enhver tid fastsættes af fodboldbestyrelsen bare det er ligeligt fordelt i Balle og Trustrup.

Med hensyn til ungdomsholdene er det aftalt, at såfremt der er en rimelig balance imellem spillere bosiddende hvert sted spilles kampene skiftevis hvert sted.

Det samme gør sig gældende med hensyn til træning hvor der eventuelt kan trænes i Balle om tirsdage og så om torsdagen i Trustrup.

Fodboldbestyrelsen er ansvarlig for den daglige økonomi, forbedringer/uddannelse af trænere og bestyrelsesmedlemmer. Udvikling af nye tilbud samt strategier for fremtiden uden indblanding fra de to hovedbestyrelsers forretningsudvalg.

Den ene af hovedklubbernes kasserer står for regnskabet i den fælles fodboldafdeling, og skal have jævnlig kontakt til den anden hovedkasserer, så koordination og justering er mulig.

Der udarbejdes hvert år forud et budget, der skal godkendes af de 2 hovedafdelinger.

I budgettet er indholdt et beløb pr. medlem (pt..75,- kr. årligt). 

Dette website bruger cookies til at huske dine indstillinger og måling af trafik
Læs mere
Luk